Печатница Циан предлага висококачествено печатно обслужване, изразяващо се в предпечатна подготовка, пълноцветен офсетов и дигитален печат и довършителни операции.

Предпечатна подготовка

 • Подготовка на файловете за печат. Електронен монтаж.

 • Автоматизиран работен поток StudioRIP v.4.

 • Експонация на СТР пластини на термален експонатор Fujifilm Luxel-T6300S. Постоянен денситометричен контрол.

 • Цветопробна система калибрирана и сертифицирана по FOGRA.

предпечатна подготовка
офсетов печат

Листов офсетов печат

 • Четирисекционни автоматизирани KOMORI LITHRONE 428 и KOMORI ENTHRONE 429 с максимален размер на листа 530х760мм.

 • Автоматизирано управление на намастиляването  CIP3, свързано с работен поток StudioRIP.

 • Постоянен спектрофотометричен контрол за точно цветовъзпроизвеждане.

 • Висока скорост на подготовка и печат на брошури, флаери, списания, дипляни, плакати, папки, каталози, периодични издания.

Довършителни процеси

 • Сгъване до 4 гънки

 • Книговезване

 • Рязане

 • Биговане

 • Перфорация

 • Поставяне на безконечна телена спирала

 

 • Телово шиене

 • Разпробиване

 • Термолепене

 • Пакетиране

 • Фолиране на готовата продукция

 • Доставка

 

дигитален печат

Дигитален печат и персонализация

 • Високопроизводителни системи за дигитален печат върху хартия с грамаж от 50 до 350 грама.

 • Технологията е подходяща за отпечатване на малки тиражи с максимален печатаем формат 320/990 мм.

 • Персонализация на изделията.